Samarbeten

Söka jobb

Det finns idag ett antal sajter för att söka arbete. Vi samarbetar dessvärre inte med någon av dessa.

Fackförbund som kan hjälpa med CV-frågor

De flesta fackförbund kan idag hjälpa till med frågor som rör CV-skrivande och många har även CV-granskning för sina medlemmar.

Jusek
Finansförbundet
Tria

Andra sajter om CV

Allt om CV är på inget sätt unikt eller bäst på att skriva CV:n. Vi tror att detta kan vara en bra start eller ett bra komplement till andra informationskällor, när du ska skriva ditt CV. Här nedanför kommer vi att länka till andra bra sajter vi har samarbete med eller som vi helt enkelt bara tycker förtjänar uppmärksamheten på grund av sitt innehåll.