Samarbeten

Söka jobb

Det finns idag ett antal sajter för att söka arbete. Vi samarbetar inte med någon av dessa.

Fackförbund som kan hjälpa med CV-frågor

De flesta fackförbund kan idag hjälpa till med frågor som rör CV-skrivande och många har även CV-granskning för sina medlemmar.

Jusek
Finansförbundet
Tria

CV-granskning & intervjuträning på köpet