Vanliga misstag i CV:n

Nu har du förhoppningsvis ett CV eller en bild över hur det ska vara upplagt. Det finns dock några mer eller mindre givna regler som gäller när man skriver ett CV. Här presenteras dem och vi påpekar även de vanligaste fallgroparna i CV:n.

  • Ett CV får max vara två sidor då det ska vara en kvantifierad och överskådlig beskrivning av dig. Spara detaljerna till det personliga brevet. Skriv absolut inte samma saker i CV:t som du skriver i ditt personliga brev.
  • Se till att förvarna dina referenser innan du lämnar ut dem på CV:t. Det är helt okej att skriva “Referenser lämnas på begäran” längst ner i CV:t och då ha deras namn och telefonnummer redo till intervjun.
  • Undvik tidshål i ditt CV. Med det menas att du ska förklara någonstanns vad du gjorde under eventuellt sabbatsår eller mellan gymnasiet och universitetstiden, ifall du inte arbetade eller studerade. En längre resa är oftast något positivt och kan med fördel nämnas under Övriga meriter.
  • Ta för vana att ha namn och kontaktuppgifter på samtliga sidor, förslagsvis i sidhuvudet.
  • Att ha en bild i CV:t är inget måste. Väljer du trots allt att ha en så välj den väl.

CV-granskning & intervjuträning på köpet