Inför en caseintervju där du ska lösa problem bör du öva på case

Inför en caseintervju

Ska du på en caseintervju? Då är det ett måste att ha övat på case innan. Case är nämligen något som har en väldigt brant upplärningskurva. Det innebär att man går fort från att i princip inte ha några rätt till efter några case känna igen situationer och lösningar och kunna lösa nya sorters case på sittande möte.

Angrip ditt case på rätt sätt

Något som nästan alltid används i lösningarna är olika typer av frameworks, för att bryta ner de delar man fokuserar på och där hitta lösningen. Det kan handla om externa / interna effekter, intäkter / kostnader eller begrepp som marknadsattraktivitet / företagsattraktivitet / konkurrenskraft / exit. Det sista används speciellt i case som rör private equity-bolag.

SWOT-analyser är också vanligt förekommande. Speciellt där du ska välja mellan två företag eller två inriktningar för framtiden så kan det vara gynnsamt att resonera utifrån en klassisk SWOT. SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats och innebär att man analyserar företaget / projektet utifrån dessa fyra områden för att komma fram till ett beslut.

Öva på detta innan intervjun

Träna på att göra balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys

Vissa firmor vill undersöka att du vet vilka poster som ingår i en balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys. Öva på att skriva upp de huvudsakliga posterna i dessa tre finansiella rapporter och öva även på att beräkna kassaflödesanalysen utifrån balansräkningen och resultaträkningen.

Träna på att att göra antaganden och räkna ut ett svar

Det finns även en typ av case där man nästan inte får någon information alls, ”The Great Unknown”, för att då testas på andra saker. Några sådana exempel är:

 • Hur många golfbollar får plats i Globen?
 • Får alla Sveriges sedlar och mynt plats i en fjällstuga?
 • Hur mycket plankton äter en vitval på ett år?
 • Hur många frisörsalonger finns det på Manhattan?

Det intervjuaren vill testa då är dels att se hur du hanterar stress men också hur du resonerar. Du måste göra antaganden och kanske välja angreppssätt om det finns flera. Denna typ av test är oftast rätt enkla om det inte rör sig om någon sort allmänbildning du inte känner till så du hamnar helt fel i dina antaganden om exempelvis mängden sedlar och mynt eller hur stor en plankton och en vitval är. Även om du hamnar fel i ett sådant antagande så är det inte avgörande. Det viktiga är att du vågar göra antaganden, visar att du kan göra enklare beräkningar och resonerar dig fram till ett svar med logik.

Träna på Case

Lösningsförslag på problemet hur många golfbollar får plats i Globen?

Låt oss lösa det första exemplet med antalet golfbollar som får plats i Globen.

 1. Vi behöver veta volymen för globen och volymen för en golfboll. Vet vi inte detta får vi anta något. Man kan resonera kring att det blir lite luft mellan golfbollarna så antingen tar man höjd för det eller så konstaterar man att de förmodligen lägger sig rätt tätt ändå.
 2. Minns du formeln för att beräkna volymen på ett klot från högstadiet? Volymen är (4 * pi * radien^3)/3. På intervjun kanske du måste räkna huvudräkning så då får man förenkla lite. Runda av åt rätt håll så att du tar hänsyn till att golfbollarna har lite luft mellan sig. Om du inte alls minns denna formel på intervjun, anta då att det är små kuber istället.
 3. Vi antar att Globen är en kub då den förmodligen inte är ett perfekt klot som står och väger på en mittpunkt på marken. Låt oss anta att kubens sidor är 100m för enkelhetens skull. Då blir total volym 100*100*100 = 1 miljon kubikmeter
 4. Vi antar att en golfboll har en radie på 2.5 cm. Räknar vi på den som en kub så blir volymen 2.5*2.5*2.5 = (2.5*2 + 0.5*2.5) * 2.5 = (5 + 1.25) * 2.5 = (6.25 * 2) + 6.25 * 0.5 = 12.5 + 3 + 0.125 = 15.625 kubikcentimeter. Att vara bra på huvudräkning hjälper och med lite träning är den här typen av tal inte så svåra. Man behöver inte gå hela vägen heller utan det går bra att runda av till 15 eller 16 eller 20 för den delen.
 5. Får att få samma enhet på Globen och golfbollarna så gör vi om Globens volym till kubikcentimetrar. Vi vet att 100 cm = 1 m och i kubik blir det upphöjt till tre: 100*100*100cm^3 = 1m^3, dvs 1 miljon cm^3 = 1m^3.
 6. Nu ska vi räkna ut hur många golfbollar som får plats i Globen som alltså har en volym på ca 1 miljon miljoner kubikcentimetrar (1a med 12 nollor) och en golfboll har ca 16 kubikcentimetrar. Om vi börjar med konstatera att 100/16 är ungefär lika med 6 så kan vi säga att 1 000 000 000 000 / 16 är ungefär lika med 60 000 000 000 golfbollar.
 7. Stämmer detta? Nä, en googling visar att Globens volym är ca 605 000 kubikmeter, rätt långt ifrån 1 miljon kubikmeter som vi antog. Det spelar dock mindre roll då det är vägen som är målet.

Presentationen är minst lika viktig som lösningen

ibland är själva presentationen av din lösning på caset minst lika viktig som svaret. Det gäller speciellt om du får lite tid att förbereda en presentation, exempelvis om du blir ombedd att lösa caset hemma. Lägg då minst lika mycket tid på att göra en snygg presentation som du lägger på beräkningarna. Att arbeta som konsult handlar om att sälja och övertyga kunderna. Det innebär att ditt tonläge, din självsäkerhet och rimligheten i det du säger är viktig. Om du har fel på några decimaler spelar oftast mindre roll.

Vad företagen letar efter

Jag brukar själv säga åt 90-talister att det är två saker som är viktiga för att få ett jobb och få behålla det:

 1. Se till att alltid komma i tid
 2. Håll det du lovar, det vill säga leverera det du tagit på dig och i tid

Siktar du mot att bli en managementkonsult så krävs det kanske ändå lite mer. Enligt Bain & Company så letar de efter framför allt fyra egenskaper hos deras blivande managementkonsulter:

 1. Problemlösningsförmåga – Att kunna lösa problem är ett måste för att få jobb hos någon av dessa företag. Har du inte det idag så misströsta inte, det går att öva upp! Se länkar nedan till externa övningscase.
 2. Förmågan att leda andra – Att ha erfarenhet av ledarskap är nödvändigt om du ska ge råd till VD:ar och CFO:er till börsnoterade bolag. Har du inte det idag så fundera på hur du kan skaffa dig det. Studerar du fortfarande så finns det många möjligheter genom universitetens olika föreningar.
 3. Resultatorienterade personer – Glöm aldrig målet, vad betalar kunder er för att göra och se till att leverera hög kvalitet i tid.
 4. Passion – Passion, superviktig egenskap. Du kommer jobba 60-80 timmar i veckan och ditt liv kommer dedikeras till ditt arbete. Om du inte tycker arbetsuppgifterna med problemlösning och samarbete är roliga så kommer det helt enkelt inte fungera.

Egenskaper i fet stil ovan kommer från Bain medan förklaringarna är mina egna tolkningar.

Länkar till externa övningscase (uppdaterade 2019-08-15)

Här nedanför finns några länkar till de bra case från de bästa managementkonsulterna i världen som är väl värda att öva på innan du hamnar i en skarp intervjusituation för ett jobb som management consultant:
Bain & Company – Bain har tre sorters intervjuer – muntlig caseintervju, skriftlig caseintervju och en intervju där du får berätta om tidigare erfarenhet, misstag och lärdomar.
Boston Consulting Group – BCG har två interaktiva övningscase som rör flygindustrin och läkemedelsindustrin.
McKinsey & Company – McKinsey, här finns fyra halvt interaktiva case, tre pdf-filer med casefrågor och en pdf med coaching inför en intervju hos dem.
Accenture – Accenture har en pdf med många bra tips på hur du lyckas med caseintervjun.
Oliver Wyman – Oliver Wyman har två interaktiva case du kan öva på som handlar om dels en theme park i Kina och dels om ett företag som säljer lyxiga snabba båtar.