Telefonsamtalet från företaget

Om dina ansökningshandlingar väcker intresse hos företaget så kommer de att höra av sig. Oftast sker detta över telefon då de även bokar in en tid för intervju med dig. Här nedan har vi sammanställt några frågor som kan vara bra att ha i åtanke, när man får det här telefonsamtalet:

  • Vilken typ av intervju kommer det att vara? Case-intervju, gruppintervju, etc.
  • Vem kommer att intervjua dig, någon från avdelningen, någon från personalavdelningen eller flera personer?
  • Ungefär hur lång tid kommer intervjun att ta och består den av fler än en del?
  • Vem kan du kontakta ifall du har några andra frågor eller får förhinder?

Det är även bra att ta reda på klädkoden på företaget. Om du inte vet detta kan telefonsamtalet vara en möjlighet men vårt tips är att försöka ta reda på detta från bekanta istället.