CV-granskning

Att granska sitt CV innan man börjar använda det är väldigt viktigt, då man kan få en hel del smådetaljer tillrättade. I slutänden ger trots allt ett välskrivet och väl korrigerat CV ett bättre intryck, än något som skickas in utan en granskning.

Här kommer vi presentera några platser där du kan finna gratis CV-granskning.

CV-granskning & intervjuträning på köpet