Olika typer av CV:n

Beroende på var någonstanns i din karriär du befinner dig har du hunnit samla olika mycket erfarenheter. För vissa kan det vara svårt att få ihop en sida, än mindre två, medan andra sitter med sex A4 och funderar på hur man kan skära ner det utan att tappa för mycket innehåll.

Tre olika typer av struktur för ett CV:

  • Kronologiska – Du skriver om dina erfarenheter i omvänd kronologisk ordning, med det senaste du gjort först. Detta är det vanligaste CV:t och passar alla men främst de som har något att fylla ut sitt CV med.
  • Funktionella – Istället för at lista titlar och utbildningar så listar du dina kompetenser och färdigheter. Här används rubriker som "främsta kompetens", "erfarenhetsbredd" osv. Detta passar utmärkt om du inte har så mycket erfarenheter att ta upp i ett klassiskt kronologiskt CV, då alla har goda egenskaper att framhäva.
  • Kombinerade / mixade – En kombination av ovanstående där man delar upp CV:t i kompetenser och färdigheter samt historik i omvänd kronologisk ordning. Kan vara ett säkrare kort än föregående alternativ då man även har den traditionella biten.

På den här sajten kommer vi främst att lyfta fram klassiska kronologiska CV:n, som kan uppfattas som mer traditionella. Traditionellt behöver dock inte betyda tråkigt, vi kommer även gå in på hur man kan utmärka sig i sitt CV.

Läs vår CV-guide som börjar att förklara vilka rubriker man kan ha i ett kronologiskt CV.

CV-granskning & intervjuträning på köpet