Att väcka intresse hos rekryteraren

Här ger vi några tips till hur ett CV kan göras mer kreativt för att väcka lite mer intresse hos rekryteraren, vilket ökar dina chanser till att bli kallad på intervju.

Göra CV:t mer intresseväckande

Design och layout kan absolut vara en del av det som väcker intresse hos rekryteraren, speciellt om det handlar om ett jobb som kräver kreativitet eller specifikt kunskap i bildbehandlingsprogram / webbdesign. Det är med andra ord alltid ett plus att ha ett snyggt CV gjort i InDesign eller liknande layout-program men absolut inget krav. Vi kommer här nedan fokusera på vad du utan dessa specialkunskaper kan göra, rent textmässigt, för att få CV:t att bli mer intressant

Ett CV i sig är en kvantifierad och överskådlig beskrivning av dig, utan större utsvävningar. Det ger oss ett väldigt begränsat utrymme för lite kreativitet och intresseväckande ord och vi har bara vår första rubrik och dess tillhörande stycke på oss att visa att vi står ut ifrån mängden i CV:t.

Olika varianter av intresseväckande rubrik

Här visar vi på några olika varianter för en intresseväckande start i ditt CV. Välj endast en av dessa eller se dem som inspirationskälla och kom på en helt egen variant.

  • Målsättningar är en mycket vanlig förstarubrik där man helt enkelt tar upp vad man vill åstadkomma under de närmaste åren. Att använda detta visar rekryteraren att man ansträngt sig lite med CV:t men just den här rubriken är så pass vanlig att du står förmodligen inte ut desto mer.
  • Sagt om mig kan du skriva om du orkar be några referenser, exempelvis en tidigare chef eller ordförande i kåren du var förtroendevald i, att med en mening säga vem du är. Genom att samla några citat om dig själv får du framhäva några egenskaper utan att vara arrogant att säga dem själv rakt ut. Matchar de dessutom ditt personliga brev så är mycket vunnet!